Välkommen till frosth.se

Jag är Certified Information Systems Security Professional och har lång erfarenhet och mycket hög kompetens inom teknisk och strategisk Informations- och IT-säkerhet samt IT-infrastruktur. Jag har verkat inom området sedan 1999, har mycket stor vana av ledande befattningar och arbetar och driver projekt med mycket stor självständighet.

Författare av Ledningssystem för informationssäkerhet samt rådgivning, granskning, revision och gap-analys mot flertalet regelverk t.ex. SS/ISO 27000 27002, PCI DSS, GDPR, FDA. Ledare för workshops inom bland annat riskanalys, informationsklassificering, intern och extern revision samt katastrof- och kontinuitetsplanering. Uppsättning av säkerhetstjänster såsom virusskydd, spamfilter och sårbarhetskanning med sårbarhetsanalyser. Författare av policyer, standards och instruktioner inom de flesta områden.

Jag är Payment Card Industry Professional och varit PCI Qualified Security Assessor under 2014-2015. Jag har jobbat med PCI DSS i form av bland annat revision, projektledning, rådgivning och granskning samt talat på seminarium gällande säkra kortbetalningar och PCI 3.0.

Framtagning av utbildningar och utbildningsmaterial, genomförande av utbildningar inom exempelvis PCI DSS, informationsklassificering, riskanalys och security awareness. Erfarenhet av flera projektledningsmodeller, t.ex. ITIL, Scrum, Waterfall, PRIME och PPS.