Välkommen till frosth.se

Informationssäkerhetsansvarig (CISO) och Dataskyddsombud (DPO) på Region Västernorrland.

Jag är Certified Information Systems Security Professional, Certified Data Protection Officer och Certified ISO/IEC 27001 Senior Lead Implementer med lång erfarenhet och mycket hög kompetens inom teknisk och strategisk Informations- och IT-säkerhet samt IT-infrastruktur. Jag har verkat inom området sedan 1999, har mycket stor vana av ledande befattningar och arbetar och driver projekt med mycket stor självständighet.

Författare av ledningssystem för informationssäkerhet samt rådgivning, granskning, revision och gap-analys mot flertalet regelverk t.ex. ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, PCI DSS, GDPR, FDA. Ledare för workshops inom bland annat riskanalys, informationsklassificering, intern och extern revision samt katastrof- och kontinuitetsplanering. Uppsättning av säkerhetstjänster såsom virusskydd, spamfilter och sårbarhetskanning med sårbarhetsanalyser. Författare av policyer, standards och instruktioner inom de flesta områden.

Jag har varit Payment Card Industry Professional under 2015-2018 samt PCI Qualified Security Assessor under 2014-2015. Jag har jobbat med PCI DSS i form av bland annat revision, projektledning, rådgivning och granskning samt talat på seminarium gällande säkra kortbetalningar och PCI 3.0.

Framtagning av utbildningar och utbildningsmaterial, genomförande av utbildningar inom exempelvis PCI DSS, GDPR, informationsklassificering, riskanalys och säkerhetsmedvetenhet. Erfarenhet av flera projektledningsmodeller, t.ex. ITIL, Scrum, Waterfall, PRIME och PPS.